Våra Ledord!
Arbetsmiljö.
Vi ser arbetsmiljön som ett gemensamt och högt prioriterat arbete, alla ska trivas och ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Affärsetik.
Vi arbetar etiskt och ansvarsfullt för en sund verksamhet, på så sätt skapar vi förtroende för våra kunder.
Relationer.
Goda och tillitsfulla relationer i alla led är något vi värderar högt.
Säkerhet.
Med kunskap och kompetens arbetar vi tillsammans för en säker arbetsplats. Målsättningen är hög och alla ska komma hem i gott skick efter en arbetsdag.
Ledarskap.
Ett bra ledarskap är ett mycket viktigt verktyg. Med ett bra ledarskap löser vi uppgifter och når våra mål.
Engagemang.
Vi arbetar för ett högt engagemang och delaktighet i hela verksamheten, vilket skapar förutsättningar för god lönsamhet och resultat.
Fackmässighet.
Med hög kunskap och kompetens skapar vi hållbara lösningar åt våra kunder.
Framgång.
Vi når framgång genom att uppfylla våra mål och utföranden, vilket i sin tur skapar förtroende.
Rykte.
Genom goda referenser, kvalitetssäkring, behörigheter och väl utförda arbeten får vi nöjda kunder och ett bra rykte i branschen.
Anpassning.
Med hög anpassningsförmåga ska vi alltid arbeta för att tillgodose våra intressenters önskemål och krav. Vi arbetar med ständiga förbättringar, skräddarsydda lösningar och högt uppsatta mål. Vi vågar satsa på förändringar….för att nå förbättringar!
Innovation.
Vi är ett nytänkande företag. Med kunskap och nya idéer skapar vi lösningar som svarar upp mot behov och efterfrågan hos våra kunder.
Lärande.
Att bygga kunskap inom organisationen skapar hög kvalité och struktur. Tillsammans utvecklar och leder vi organisationen mot framtida mål.
  • Stacks Image 1587

Aarsleff Rail AB

Aarsleff Rail AB är en totalleverantör inom järnväg och spårvägsentreprenader. Vi utför byggnationer, underhåll och säkerhetsbesiktningar av spåranläggningar och erbjuder kompletta mark-BEST entreprenader såväl utförande som totalentreprenader. Vi erbjuder även underhållskontrakt för kommuner och privata aktörer där vi utför tillsyn, underhåll och säkerhetsbesiktningar.

Välkomna att besöka oss i Helsingborg, Norrköping eller Göteborg.

Axplock från våra projekt

Borrtåg Borås - Varberg
Stacks Image 865
Arendal Göteborg
Stacks Image 869
Hisingsbron Göteborg
Stacks Image 873
Väröbruk bangård.
Stacks Image 1479
Växelläggning Varberg - Herrljunga
Stacks Image 1485
Arbete på Redbergsplatsen
Stacks Image 1792
Full fart på Hisingsbron.
Stacks Image 1794
Spårslipning på Arendal.
Stacks Image 1796
Sopning på Väröbruk bangård.
Stacks Image 1798

Gå in och läs vår digitala broschyr genom att klicka på bilden.

Certifiering

ISO - 3834-2 Spårsvets

Fakturaadress

Aarsleff Rail AB
Bergavägen 11
254 66 Helsingborg
faktura@aarsleffrail.se

Kontakt

minpost

Besöksadress

Bergavägen 11
254 66 Helsingborg

Norden

Aarsleff Rail A/S
www.aarsleffrail.com
Aarsleff Rail AS
www.aarsleffrail.no

© Aarsleff Rail AB 2022          Sidan uppdaterad 2023-12-24