Referensprojekt!

Klicka på projekten för fler bilder!
 • Spårvagnsdepån Majorna.

  På vagnhallen på majorna gjorde vi ett lite speciellt uppdrag åt Göteborgs Spårvägar. Uppdraget var att förlägga vattenburen växelvärme till samtliga växlar på ena sidan av vagnhallen. Till vår hjälp att projektera det hela hade vi IKONETT.

  Klicka på en bild!
  Stacks Image 1700
  Stacks Image 1680
  Stacks Image 1682
  Stacks Image 1684
  Stacks Image 1686
  Stacks Image 1688
 • Sävenäs tågdepå

  Utbyggnad av dagens tågdepå för Jernhusen. Projektet omfattar två nya invändiga spår på pelare över servicegropar i en ny servicehall, utvändiga uppställnings- och förbigångspår samt spårväxlar. I denna entreprenad utför vi samtliga BEST-arbeten.

  UE åt SKANSKA.

  Klicka på en bild!
  Stacks Image 1305
  Stacks Image 1307
  Stacks Image 1309
  Stacks Image 1390
  Stacks Image 1392
  Stacks Image 1466
 • Redbergsvägen.

  För att kunna trafikera kollektivtrafikstråket både med spårvagn och buss krävs en ny överbyggnad. Befintlig överbyggnad med skärv och makadam har varit dimensionerad för spårvagnstrafik och lättare fordonstrafik. Dagens tyngre bussar fordrar en annan typ av överbyggnad. Den nya överbyggnaden består av ett gruslager inklusive ny drän, en 250 mm tjockbetongplatta som det nya spåret är förankrade i. Rälen är inklädd i prefabriceradgummi. Och sedan läggs ett asfaltlager som slitlager för buss.Vid Redbergsplatsen byts spårkomplexet på befintlig överbyggnad.

  UE åt SKANSKA

  Klicka på en bild!
  Stacks Image 1408
  Stacks Image 1410
  Stacks Image 1404
  Stacks Image 1402
  Stacks Image 1394
  Stacks Image 1396
  Stacks Image 1356
  Stacks Image 1360
  Stacks Image 1368
  Stacks Image 1370
  Stacks Image 1374
  Stacks Image 1376
  Stacks Image 1372
  Stacks Image 1454
  Stacks Image 1456
 • Sävenäs flytt av spår 51.

  Inför en större ombyggnation av Sävenäs bangård som ska stå klart 2025 behöver ett spår och en serviceväg tillfälligt flyttas för att kunna utöka kapacitet på bangården. I samband med detta projekt kom det fram att områden med invasiva arter skulle beröras av projektet. En naturvärdesinventering genomfördes på bangården under 2017. Resultatet av denna inventering visade att de invasiva arterna parkslide, kanadensiskt gullris och blomsterlupin förekommer inom projektområdet. En miljökontroll, med fokus på parkslide genomfördes i maj 2021 i det område. Syftet med kontrollen var att identifiera exakt var parkslide förekommer i dagsläget. Delar av de områden med parkslide som identifierades i samband med naturvärdesinventeringen nyttjas idag för massupplag, det är därför okänt om livsdugliga rötter av parkslide förekommer på denna yta.

  GENERALENTREPRENAD

  Klicka på en bild!
  Stacks Image 1412
  Stacks Image 1414
  Stacks Image 1416
  Stacks Image 1418
  Stacks Image 1420
 • Strömsnäsbruk

  Under sommaren 2022 har vi som huvudentreprenör hjälp till med upprustning av den gamla banan mellan Strömsnäsbruk och Traryd. I Traryd behövdes en växel bytas ut och på resten av sträckan byttes slipers. Därefter blev det spårriktat och besiktigat så att sommarens resenärer kunde ta tåget i besittning.

  Klicka på en bild!

  Stacks Image 1422
  Stacks Image 1424
  Stacks Image 1426
  Stacks Image 1428
  Stacks Image 1430
  Stacks Image 1432
  Stacks Image 1434
  Stacks Image 1436
  Stacks Image 1444
  Stacks Image 1438
  Stacks Image 1440
  Stacks Image 1442
  Stacks Image 1446
  Stacks Image 1448

 • Ringön Spårvagnsdepå etapp 2

  Projektet omfattar spårbyggnation för en helt ny servicedepå på Ringön i Göteborg. Totalt bygger vi 3750m gatuspår på betongslipers som asfalteras in, 1610m gatuspår ingjutet i betongplatta samt 463m vignolspår på pelare över servicegropar. Allt detta sammanlänkas genom totalt 37st spårväxlar. Projektet beräknas vara klart till juni 2023.

  UE åt SKANSKA.

  Stacks Image 1280
  Stacks Image 1282
  Stacks Image 1284
  Stacks Image 1450
  Stacks Image 1493
  Stacks Image 1495
  Stacks Image 1497
  Stacks Image 1499

Certifiering

ISO - 3834-2 Spårsvets

Fakturaadress

Aarsleff Rail AB
Bergavägen 11
254 66 Helsingborg
faktura@aarsleffrail.se

Kontakt

minpost

Besöksadress

Bergavägen 11
254 66 Helsingborg

Norden

Aarsleff Rail A/S
www.aarsleffrail.com
Aarsleff Rail AS
www.aarsleffrail.no

© Aarsleff Rail AB 2022          Sidan uppdaterad 2023-12-24