Om företaget

Företaget startades år 2000 och ägs sedan 2014 av Aarsleff Rail A/S.
2017 bildas Rail gruppen bestående av Aarsleff Rail A/S i Danmark, Banedrift i Norge och Anker AB i Sverige. Detta förenar tre skandinaviska järnvägsentreprenörer.
Den 1 oktober 2022 byter Banedrift namn till Aarsleff Rail AS och Anker AB till Aarsleff Rail AB.
Våra medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet av spårvägs- och järnvägsarbeten.

-        Växelbyggnation och växelrevision
-        Svetsning: form, termit och påläggssvets
-        Säkerhets- och underhållsbesiktning
-        Projektledning
Vår affärsidé

-        Uppskattade samarbeten och nöjda kunder.
-        Arbete med ständiga förbättringar och skräddarsydda lösningar till våra kunder.
-        Arbete med hög kvalitet, stort säkerhetstänk, miljömedvetenhet, förtroende och långsiktighet.
Aarsleff Rail AB

är certifierade för
ISO 3834-2 (svets) och har tydliga policys och mål för hur vi ska uppnå rätt
kvalitet och minimera vår klimatpåverkan.
Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del i den dagliga verksamheten och är
införlivat i alla delar av organisationen och våra processer. Genom ett
systematiskt och effektivt kvalitetsarbete skapar vi förtroende vilket
bidrar till nöjda kunder, god lönsamhet, hållbar utveckling och långsiktig
konkurrenskraft.
Med vår långa erfarenhet och höga kompetens skräddarsyr vi lösningar och utför entreprenader enligt våra kunders önskemål, behov och krav.
Miljö

Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och på så sätt driva en miljömässigt hållbar verksamhet. Genom att identifiera och analysera verksamhetens miljöaspekter sätter vi upp miljömål vilka bidrar till minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som lönsamma investeringar.


Arbetsmiljö – Säkerhet

Det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är högt prioriterat. Förebyggande arbetsmiljöarbete sker i nära samarbete med personalen i alla led och vidare ner till leverantörer och underentreprenörer. Vi ser arbetsmiljöarbetet som en förutsättning för ett säkert arbete och att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom ett aktivt och väl organiserat arbetsmiljöarbete uppnår vi hög trivsel och motivation i arbetet och en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Certifiering

ISO - 3834-2 Spårsvets

Fakturaadress

Aarsleff Rail AB
Bergavägen 11
254 66 Helsingborg
faktura@aarsleffrail.se

Kontakt

minpost

Besöksadress

Bergavägen 11
254 66 Helsingborg

Norden

Aarsleff Rail A/S
www.aarsleffrail.com
Aarsleff Rail AS
www.aarsleffrail.no

© Aarsleff Rail AB 2022          Sidan uppdaterad 2023-12-24